Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

ZAMÓWIENIE ZSCKR/12/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80 , 38 – 316 Wysowa-Zdrój 

ZAMÓWIENIE   ZSCKR/12/2017

Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę: „ Przeprowadzenie kursu „Operator wózka widłowego” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

 

{jd_file file==17}

Początek strony