Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

Zawiadomienie o postępowaniu


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/7/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Dostawa nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” wpłynęło dwie oferty :
1. Rolniczo - Handlowa Spółdzielnia Pracy, ul. Zielona 49, 33-300 Nowy Sącz – cena 138 990,00 zł
2. Hurtownia Art. Przemysłowych, Oleje, Opony, Maszyny Rolnicze Marian Kracik, 34-745 Spytkowice – cena 138 500,00 zł
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : Hurtownia Art. Przemysłowych, Oleje, Opony, Maszyny Rolnicze Marian Kracik, 34-745 Spytkowice

Ostatnio zmieniany niedziela, 15 październik 2017 18:04

Początek strony