Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o postępowaniu
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/9/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Doposażenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w wózek widłowy” wpłynęło dwie oferty :
1. Lemarpol wózki widłowe Spółka z o.o. 05-850 Koprki – cena 50 307,00 zł,
2. MTL ASCO Sp. z o.o. 44-120 Pyskowice – cena 73 677,00 zł.
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : Lemarpol wózki widłowe Spółka z o.o. 05-850 Koprki.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 październik 2017 16:15

Początek strony