Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

Przetargi

Dział:: Przetargi
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/14/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”” za ofertę najkorzystniejszą została…
Dział:: Przetargi
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/13/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”” za ofertę najkorzystniejszą została uznana…
Dział:: Przetargi
Nazwa zamówienia „Dostawa oleju opałowego dla ZSCKR w Hańczowej na 2018 rok”. Zamawiający, ZSCKR w Hańczowej, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że: 1. otwarcie ofert…
Dział:: Przetargi
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,  Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie…
Dział:: Przetargi
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień PublicznychZamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38-316 Wysowa Zdrój  ZAMÓWIENIE ZSCKR/13/2017 OBEJMUJE: Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę „ Dostarczenie pellet dla potrzeb…
Dział:: Przetargi
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/12/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Przeprowadzenie kursu Operator wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”wpłynęło dwie oferty…
Dział:: Przetargi
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/11/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Przeprowadzenie „ Certyfikowanego kursu udzielania pierwszej pomocy” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”wpłynęło…
Dział:: Przetargi
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80 , 38 – 316 Wysowa-Zdrój  ZAMÓWIENIE   ZSCKR/12/2017 Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę: „ Przeprowadzenie kursu „Operator wózka widłowego” dla uczniów…
Dział:: Przetargi
dotyczy Zamówienia ZSCKR /10/2017 Po przerowadzeniu postępowania przetargowego dotyczącego kursu „Operator wózka widłowego” dla uczniów ZSCKR w Hańczowej zmuszeni jesteśmy unieważnić przetarg, gdyż kwota podana przez Oferenta przekracza zakres środków na kurs w budżecie Zamawiającego.
Dział:: Przetargi
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38 – 316 Wysowa-Zdrój ZAMÓWIENIE   ZSCKR/11/2017 Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę:  Przeprowadzenie „Certyfikowanego kursu udzielania pierwszej pomocy” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum…
Początek strony