Przetargi

Dział:: Przetargi

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/12/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Przeprowadzenie kursu Operator wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”
wpłynęło dwie oferty :
1. Szkoła Nauki Jazdy, ul. Złota Góra 13A/20, 37-550 Radymno – 5 800,00 zł
2. ZTSH TISBUD Jarosław Gargula, ul. Jana Pawła II 35, 33-300 Nowy Sącz – 7 900,00 zł
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : Szkoła Nauki Jazdy, ul. Złota Góra 13A/20, 37-550 Radymno

Dział:: Przetargi

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/11/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Przeprowadzenie „ Certyfikowanego kursu udzielania pierwszej pomocy” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”
wpłynęło cztery oferty :
1. Piotr Szmidt – ratownictwo medyczne, Jakubowice Murowane 3, 20-258 Lublin – cena 1 850,00 zł
2. Biuro Kadr Medycznych, Michał Starosolski, ul. M.Skłodowskiej – Curie 42/8, 40-057 Katowice – cena 2 5692,50 zł
3. Stowarzyszenie Ratownictwa Polskiego, ul. Kraczewicka 27/7, 24-320 Poniatowa – cena 4 900,00 zł
4. Project Health, ul. Mackiewicza 21/49, 31-214 Kraków – cena 2 583,00 zł
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : Piotr Szmidt – ratownictwo medyczne, Jakubowice Murowane 3, 20-258 Lublin – cena 1 850,00 zł

Dział:: Przetargi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80 , 38 – 316 Wysowa-Zdrój 

ZAMÓWIENIE   ZSCKR/12/2017

Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę: „ Przeprowadzenie kursu „Operator wózka widłowego” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Dział:: Przetargidotyczy Zamówienia ZSCKR /10/2017

Po przerowadzeniu postępowania przetargowego dotyczącego kursu „Operator wózka widłowego” dla uczniów ZSCKR w Hańczowej zmuszeni jesteśmy unieważnić przetarg, gdyż kwota podana przez Oferenta przekracza zakres środków na kurs w budżecie Zamawiającego.

Dział:: Przetargi

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38 – 316 Wysowa-Zdrój 
ZAMÓWIENIE   ZSCKR/11/2017

Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę:  Przeprowadzenie „Certyfikowanego kursu udzielania pierwszej pomocy” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Dział:: Przetargi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38 – 316 Wysowa-Zdrój

ZAMÓWIENIE ZSCKR/10/2017|
Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę: „ Przeprowadzenie kursu „Operator wózka widłowego” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Dział:: Przetargi


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/7/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Dostawa nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” wpłynęło dwie oferty :
1. Rolniczo - Handlowa Spółdzielnia Pracy, ul. Zielona 49, 33-300 Nowy Sącz – cena 138 990,00 zł
2. Hurtownia Art. Przemysłowych, Oleje, Opony, Maszyny Rolnicze Marian Kracik, 34-745 Spytkowice – cena 138 500,00 zł
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : Hurtownia Art. Przemysłowych, Oleje, Opony, Maszyny Rolnicze Marian Kracik, 34-745 Spytkowice

Dział:: Przetargi

Zawiadomienie o postępowaniu
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/9/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Doposażenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w wózek widłowy” wpłynęło dwie oferty :
1. Lemarpol wózki widłowe Spółka z o.o. 05-850 Koprki – cena 50 307,00 zł,
2. MTL ASCO Sp. z o.o. 44-120 Pyskowice – cena 73 677,00 zł.
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : Lemarpol wózki widłowe Spółka z o.o. 05-850 Koprki.

Dział:: Przetargi


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/5/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Hali Dydaktyczno-Warsztatowej dla ZSCKR w Hańczowej – etap I” w dniu 31.05.2017 nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie ww. zadania. W przetargu wzięło udział 3 firmy. Oferowane kwoty przez Oferentów przewyższają znacznie kwotę w budżecie Zamawiającego w związku z czym Zamawiający zmuszony jest unieważnić przetarg.
Po analizie zakresu rzeczowego zadania Zamawiający zamierza ogłosić następny przetarg.

                                Dyrektor  
mgr inż. Wojciech  Pękala

Początek strony